Pravidla ochrany osobních údajů

  1. ÚVOD

1.1. ÚČEL PRAVIDEL. fiordmoss.cz (“my”, “nám,” “Společnost”) se zavazuje respektovat práva na soukromí návštěvníků a ostatních uživatelů www.portraitsofpeople.net. Tato Pravidla ochrany osobních údajů (dále jen „Pravidla“) jsme vytvořili, abychom vám zajistili pocit jistoty při návštěvě a používání webu a prokázali náš závazek k poctivému zacházení s osobními údaji. Tato Pravidla se vztahují pouze na náš Web, a nikoli na jiné weby, ke kterým budete mít ze stránek přístup, přičemž každý z nich může obsahovat postupy a zásady shromažďování a používání údajů a zásad, které mohou podstatně lišit od těchto zásad.

1.2. UPOZORNĚNÍ VZTAHUJÍCÍ SE NA DĚTI

BERTE PROSÍM NA VĚDOMÍ: Jsme webem určeným pro obecné publikum a nesměrujeme žádný náš obsah dětem do 13 let věku podle Zákona o ochraně online soukromí dětí z roku 1998.

  1. PRAKTIKY SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ

2.1. JAKÉ ZÁKLADNÍ ÚDAJE SPOLEČNOST SHROMAŽĎUJE?

Při provozování webu od vás sbíráme osobní údaje v několika různých situacích. Tou první je, když byste nás kontaktovali prostřednictvím stránky „kontakt“. Tím nám poskytujete své jméno a e-mailovou adresu. Druhou takovou situací je, pokud zanecháte komentář k blogovému příspěvku, přičemž můžete být požádáni o jméno a další informace. Používání a užívání si Webu však není podmíněno poskytnutím informací prostřednictvím těchto dvou metod.

2.2. JAKÉ DALŠÍ ÚDAJE SPOLEČNOST SHROMAŽĎUJE?

(a) AUTOMATICKÉ SHROMAŽĎOVÁNÍ. Naše servery automaticky rozpoznávají názvy domén návštěvníků a IP adresy (číslo přidělené počítačům na internetu). V tomto procesu nejsou odhaleny žádné osobní údaje o vás. Web může také shromažďovat anonymní „údaje o návštěvnosti“, které vás osobně neidentifikují, ale které mohou být užitečné pro marketingové účely nebo pro zlepšení služeb, jež nabízíme.

(b) COOKIES. Čas od času můžeme použít standardní funkci „cookies“ hlavních aplikací prohlížečů, která nám umožňuje ukládat na váš počítač malou část údajů o vaší návštěvě Webu. Soubory cookie nám pomáhají zjistit, které oblasti našeho Webu jsou užitečné a které oblasti je třeba vylepšit, a to prostřednictvím programů včetně a mimo jiných Google Analytics. Můžeme také používat soubory cookie ze sociálních stránek a programů třetích stran, včetně a mimo jiné Facebooku, Google Plus a Twitteru. Soubory cookie můžete zakázat ve svém prohlížeči nebo prostřednictvím nezávislých programů dostupných online. Pokud se však rozhodnete tuto funkci deaktivovat, vaše zkušenost s používáním našeho Webu se může zhoršit, protože některé části nemusí fungovat tak, jak byly zamýšleny.

(c) SPONZOŘI A REKLAMY. Můžeme se rozhodnout přijmout na Webu sponzorství a reklamy. Pokud k tomu dojde, měli byste předpokládat, že uvedeným sponzorům a inzerentům bude umožněn přístup k údajům o zobrazeních a kliknutích na jejich marketingový materiál. Vaše osobní identifikační údaje jim sdělovat nikdy nebudeme.

  1. POUŽÍVÁNÍ A SDÍLENÍ INFORMACÍ

3.1. CO SPOLEČNOST DĚLÁ S NASBÍRANÝMI INFORMACEMI?

(a) OSOBNÍ ÚDAJE. Osobní identifikační údaje neposkytujeme žádným třetím stranám jiným než těm, které používáme k usnadnění fungování webu, jako je společnost poskytující hosting a e-mailový program pro zasílání mailů.

(b) ANONYMNÍ ÚDAJE. K analýze návštěvnosti našeho Webu používáme anonymní informace. Kromě toho můžeme používat anonymní adresy IP, abychom pomohli diagnostikovat problémy s naším serverem, spravovali náš Web nebo zobrazili obsah na základě vašich preferencí. Informace o návštěvnosti a transakcích mohou být také sdíleny s obchodními partnery a zadavateli reklamy, a to souhrnně a na anonymní bázi.

(c) POUŽÍVÁNÍ COOKIES. Propagace nebo reklamy zobrazované na našem Webu mohou obsahovat soubory cookie. Nemáme přístup k informacím shromážděným externími zadavateli reklamy na našem Webu ani nad nimi nemáme kontrolu.

(d) POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Můžeme poskytnout jakékoliv informace, které o vás máme, pokud to vyžaduje zákon nebo v dobré víře, že takové kroky jsou nezbytné pro (1) dodržování zákonných předpisů nebo dodržování právních úkonů, které se na nás vztahují, (2 ) ochranu našich práv nebo majetku nebo uživatele stránek, nebo (3) v naléhavých případech chránit bezpečnost veřejnosti nebo uživatelů stránek.

(e) PRODEJ INFORMACÍ. V závislosti na změnách ovlivňujících naše podnikání můžeme prodávat nebo kupovat části Webu nebo naší společnosti, včetně informací shromážděných prostřednictvím Webu. Pokud společnost nebo v podstatě všechna její aktiva získá třetí strana, budou informace o uživatelích jedním z aktiv převedených na nabyvatele.

  1. BEZPEČNOST

Web má zavedena bezpečnostní opatření, která zabraňují ztrátě, zneužití a pozměnění informací, které od vás získáváme, ale neposkytujeme ohledně naší schopnosti zabránit jakékoli takové ztrátě žádné záruky vám nebo jakékoli třetí straně vyplývající z takových ztráta, zneužití nebo změn.

  1. OBLASTI WEBU MIMO KONTROLU SPOLEČNOSTI

5.1. WEBY TŘETÍCH STRAN

Web může čas od času obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Pokud se rozhodnete takové webové stránky navštívit, je důležité si uvědomit, že naše postupy v oblasti ochrany osobních údajů a pravidla užívání se na takové stránky nevztahují. Je ve vaší odpovědnosti seznámit se se zásadami ochrany osobních údajů na takových webech a potvrdit, že jejich praktikám rozumíte a souhlasíte s nimi.

  1. KONTAKTNÍ INFORMACE A AKTUALIZACE PRAVIDEL

6.1. KONTAKT S NÁMI

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad nebo našich postupů souvisejících s tímto Webem, kontaktujte nás pomocí odkazu „Kontakt“ v nabídce v horní části stránky.

6.2. AKTUALIZACE A ZMĚNY

Vyhrazujeme si právo kdykoliv tato Pravidla rozšířit, změnit, aktualizovat nebo upravit tak, aby odrážela změny v našich zásadách ochrany osobních údajů. Veškeré takové změny zveřejníme na Webu ve viditelné oblasti. Poté se můžete rozhodnout, zda si přejete přijmout zmíněné změny Pravidel nebo přestat tento Web používat. Jakákoli taková změna, aktualizace nebo úprava nabude účinnosti 30 dní po zveřejnění na Webu. Je ve vaší odpovědnosti čas od času tato Pravidla zkontrolovat, abyste zajistili, že budete i nadále souhlasit se všemi obsaženými podmínkami.

(a) Pokud jste se přihlásili k odběru našich e-mailů, budeme vás o změnách Pravidel ochrany osobních údajů informovat také e-mailem.